Kontakt Skjern Isolering ApS

 Holstebrovej 36B  |  6900 Skjern

 

 40 78 10 60

  hjh-isolering@get2net.dk

Autoriseret Rockwool Partner

En korrekt og effektiv isolering afhænger dels af materialet, dels af arbejdets udførelse.

 

Rockwool A/S stiller store krav til udførelsen af isoleringsarbejdet. Kun få udvalgte firmaer har efter en grundig uddannelse fået autorisation til indblæsning af Rockwool stenuld.

 

De autoriserede indblæsningsfirmaer er underkastet en løbende stikprøvekontrol fra Rockwool A/S og er medlem af Indblæsernes Garantifond, som omfatter indblæsning af hulmur og etageadskillelser.